REHABILITACIÓN DE 3 OFICINAS PARA A INTERVENCIÓN PSICO SOCIO LABORAL DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL E FAMILIARES

  • REHABILITACIÓN DE 3 OFICINAS PARA A INTERVENCIÓN PSICO SOCIO LABORAL DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL E FAMILIARES 1/1

Consellería de Política Social

 

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS623D).


REHABILITACIÓN DE 3 OFICINAS PARA A INTERVENCIÓN PSICO SOCIO LABORAL DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL E FAMILIARES