PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC

12 6Julio 2022 - 12 Julio 2023 Programas y actividades
  • PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC 1/2
  • PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC 2/2
PROGRAMA DE APOIO A INCLUSIÓN SOCIO LABORAL E TIC


O programa consiste na execución  dun plan de apoio á inclusión sociolaboral, destinado a  incrementar a empregabilidade das persoas con enfermidade mental, mediante itinerarios de transición ao emprego.
Trátase de formar a persoas con enfermidade mental en competencias clave, facendo especial incapé no ámbito da alfabetización dixital. 


Financiado pola Consellería de Política Social ao aveiro Orde do 9 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda de persoas físicas.