PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO

02 Noviembre 2022 Programas y actividades
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO 1/3
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO 2/3
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO DEPORTIVO 3/3

Consellería de Sanidade / SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladorase se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á

realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitariono ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A).