PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS: AULA FORMATIVA

  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS: AULA FORMATIVA 1/2
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA A REALIZACIÓN DE OBRAS: AULA FORMATIVA 2/2

Consellería de Sanidade / SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario

no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A).