PROGRAMA DE LOITA CONTRA O ESTIGMA DIRIXIDO A POBOACIÓN DE ENTRE 11 E 13 ANOS "UN INTRUSO EN MI CEREBRO"

  • PROGRAMA DE LOITA CONTRA O ESTIGMA DIRIXIDO A POBOACIÓN DE ENTRE 11 E 13 ANOS
  • PROGRAMA DE LOITA CONTRA O ESTIGMA DIRIXIDO A POBOACIÓN DE ENTRE 11 E 13 ANOS
  • PROGRAMA DE LOITA CONTRA O ESTIGMA DIRIXIDO A POBOACIÓN DE ENTRE 11 E 13 ANOS

Consellería de Sanidade / SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)

Programas de intervención comunitaria en persoas con trastorno mental severo

Actividades de sensibilización que reduzcan o estigma sobre a enfermidade mental.

Obxectivo xeral:

  1. Loitar contra o estigma das enfermidades mentais en población infanto-juvenil.

Calendario: 01/06/2022 a 31/12/2022