PROGRAMA FORMATIVO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN MANTEMENTO E INSTALACIÓNS

  • PROGRAMA FORMATIVO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN MANTEMENTO E INSTALACIÓNS 1/2
  • PROGRAMA FORMATIVO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN MANTEMENTO E INSTALACIÓNS 2/2

Consellería de Sanidade / SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)

Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais

Programas dirixidos á procura de emprego das persoas cun trastorno mental ou aditivo, mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades.

Obxectivo xeral:

  1. Formar a persoas con TMG para a inclusión no mercado laboral

Calendario: 01/01/2022 a 31/12/2022