PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA.

  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA. 1/2
  • PROGRAMA DE PREVENCIÓN DA CONDUCTA SUICIDA EN RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES: VIDA, VIXILANTES DE AXUDA. 2/2

Consellería de Sanidade / Sergas

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)


LIÑA V: Programas de prevención del suicidio en población general, trastornos mental y adictivos - Programas de prevención selectiva sobre la población en riesgo.


Obxectivo xeral:

  1. Mejorar la prevención y detección de depresión y conducta autolítica en adolescentes y adultos jóvenes.

Calendario: 01/06/2022 a 31/12/2022