PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO

  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO 1/3
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO 2/3
  • PROXECTO DE INVESTIMENTO PARA ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO 3/3

Consellería de Sanidade / SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais (código de procedemento SA500A)


Adquisición de un vehículo para transporte de usuarios de 9 prazas.


Este vehículo de nova adquisición será empregado para garantir a accesibilidade ós servizos comunitarios: sanitarios, servizos sociais, ocio e tempo libre, etc.