PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS TÉCNICAS EN CARPINTERÍA

  • PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS TÉCNICAS EN CARPINTERÍA 1/3
  • PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS TÉCNICAS EN CARPINTERÍA 2/3
  • PROGRAMA FORMATIVO COMPETENCIAS TÉCNICAS EN CARPINTERÍA 3/3

Consellería de Sanidade /  SERGAS

ORDE do 29 de marzo de 2022  de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais 


Programas de incorporación social e fomento do emprego en persoas con trastornos mentais.


Programas dirixidos a procura de emprego das persoas cun trastorno mental ou aditivo, mediante a adquisición de valores, competencias e habilidades.


Obxectivo xeral:

  1. Formar a personas con TMG para a inclusión no mercado laboral

Calendario: 01/01/2022 a 31/12/2022