PROGRAMA FORMATIVO CARPINTERÍA

22 Septiembre 2021 Programas y actividades
  • PROGRAMA FORMATIVO CARPINTERÍA 1/2
  • PROGRAMA FORMATIVO CARPINTERÍA 2/2

Programa subvencionado en base a orde do 19 de outubro de 2020, subvención destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitariono ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemiapola COVID-19 ten na saúde mental da poboación galega (SA463I)


Fundación LAR crea un programa formativo en pro de fomentar a incorporación e reinserción das persoas con TMG que pretende os seguintes obxectivos:

  • Mellorar a calidade de vida das persoas con TMG.
  • Aumentar a empregabilidade.
  • Dotar de competencias técnicas específicas.
  • Elaborar un Curriculum Vitae e aprender a relacionarse coas empresas do sector que nos atañe.
  • Previr o illamento en situación de pandemia.

 

O programa contempla dous eixos básicos de intervención:

 

1º.- Por unha banda a formación en si mesma para o aumento da empregabilidade, baseado en contido teórico e práctico que aporte competencias técnicas os/as participantes en carpintería.

 

2º- A saúde mental das persoas  beneficiarias do programa como  obxecto de intervención, dentro do contexto social actual definido pola Covid-19 que supuxo un impacto significativo nas súas condicións de vida e da súa saúde mental.


Fecha de realización: 1-12-2020 // 31-12-2021