Atención e apoio integral a familias

04 0Enero 2021 - 25 Abril 2016 Programas y actividades
  • Atención E Apoio Integral A Familias 1/1

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o

procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de

interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as

adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia pola COVID-19 ten na saúde

mental da poboación galega (código de procedemento SA463I).